Отливане на бетонна основа

Лятото е на прага ни, затова много хора планират да се захванат със строежи или ремонти. Често тези дейности включват и отливането на бетонна площадка или плоча между етажите на къщата. Обикновено се смята, че леенето на бетонна основа е нещо, което не е толкова сложно, че да викаме специализирана бригада и можем да се справим сами или с помощта на приятели. Но все пак има някои неща, които е добре да знаем преди да се заемем с тази работа. Затова нека хвърлим бърз поглед към различните етапи на работата и да сме по-добре подготвени за нея.

Предварителна подготовка

Разбира се, в самото начало винаги е доброто проектиране. Да пресметнем квадратурата и колко материал ще ни е необходим. Да проверим дали теренът има наклон и ако е нужно да нивелираме. Да вземем мерки, за да предпазим самите себе си. Добре е да имаме предвид, че бетонът, с който предстои да работим, може да изгори кожата ни, затова трябва да имаме подходящо облекло, обувки и може би ръкавици.

Трябва също да разполагаме с правилните инструменти и да преценим къде ще отливаме бетона и как ще го докараме до строителния обект. А ако поръчваме готови смеси, ще е нужно да осигурим достъп до мястото, което ще заливаме.

Изкопни работи

Преди да пристъпим към бетонирането, трябва да предприемем изкопни работи. Дълбочината на изкопа зависи от предназначението на бетонната основа, която ще правим. Не бива да забравяме, че почвите са различни, затова е добре да уплътним основата, като трамбоваме. Ако почвата е по-мека, най-добре е да насипем чакъл. Това ще даде по-добро дрениране. Можем да застелим изкопа с найлон. Така бетонът няма да попие в земята, което може да доведе до напуквания.

Кофраж

За да се получи желаната от нас форма на бетонната основа или площадка, трябва да я очертаем с помощта на кофраж. Тази част от подготовката е много важна и изисква умения.

Кофражът се изработва от различни материали, но в домашни условия това най-често са дъски. Трябва да имаме предвид, че бетонът тежи доста, затова кофражът трябва да е достатъчно здрав, за да издържи. Изобщо, правилно направеният кофраж може да направи изливането много по-лесно.

Арматура

За да захване бетонът по-здраво, трябва да се положи арматурна мрежа. Дебелината на арматурата зависи от дебелината на основата, която ще градим. Преди да направим избора си е най-добре да се посъветваме със специалист, защото има редица фактори, които могат да повлияят. Арматурата може да бъде съставена от сплетени стоманени пръти или да се купи готова мрежа. Когато основата е по-дебела, често под арматурата се подлагат камъни, за да се повдигне.

Бетонът

Ето че достигаме до самото полагане на бетона. Известно е, че бетонът е смес, която можем да получим от цимент, пясък, чакъл и вода. Но имайте предвид, че съществуват различни видове бетон и съотношенията на смесваните материали могат да повлияят на здравината му.

Когато пристъпим към смесването на материалите е добре да знаем, че разполагаме с ограничено време за полагане преди бетонът да започне да се втвърдява. Затова следва да забъркваме толкова количество материал, колкото ще успеем да положим преди да стегне.

За всеки строителен проект са нужни качествени материали. Що се отнася до бетонната плоча, качественият цимент е от огромно значение. В шоурума на „Стефан Вълев“ ЕООД се предлагат всякакви материали за строителството и ремонта, както и инструментите, които ще ни трябват за работата.