Гипсокартонът – Добрият помощник на строителя

През последните години гипсокартонът се превърна в един от масово използваните материали при оформлението на интериора. И това е напълно обяснимо. Гипсокартонените плоскости са удобни за работа и с тяхна помощ е възможно да се постигнат различни ефекти. Могат да се заравнят повърхности, а могат да бъдат оформени и различни прегради, ниши или по-особени форми на стените в помещенията. Друго предимство на материала е, че с него се работи бързо и е екологично чист. А съчетанието между гипса и картона дава възможност на производителите да създадат различни като размери и функционалност модули, в зависимост от вида на помещението, за което са предназначени.

Назад във времето

Една от основните съставки на този материал – гипсът, е познат на човечеството много отдавна. Твърди се, че този природен камък е образуван от изпаряването на древните океани. Още през V век пр.н.е. в Древен Египет е използван за измазване на стените на погребалните зали в пирамидите. Във времето гипсът остава един от материалите, които намират все по-широко приложение, тъй като смесен с вода, той може да приема всякакви форми. А има и още едно важно свойство – гипсът пропуска въздух, а не запечатва помещенията. Използва се активно в Древна Гърция, след което започва разпространението му в Европа.

Другата съставка – картонът, също е познат от стари времена. Моментът на появата му не е известен, но има сведения, че негова разновидност е използвана също от древните египтяни. А първият гофриран картон е използван от английските майстори на шапки и е патентован в средата на ХIХ в.

Макар че двата материала се използват отдавна, първият, на когото му хрумва да съчетае гипса с картон, е американецът Огъстин Сакет. Той патентова идеята си през 1894 г. Сакет е собственик на хартиена фабрика и търси ново поле за своите изделия. Така достига до идеята за създаването на „строителна дъска” с дебелина 15 мм. Първият гипсокартон е „сандвич” от 10 листа картон, които скрепят тънък слой гипс. Но това не е гипсокартонът, познат ни днес. През следващите десетилетия материалът е значително усъвършенстван.

Защо гипсокартон?

Това е един от екологично чистите материали, използвани в строителството. Освен това е доста дълготраен. Друго предимство на модулите от гипсокартон е, че са леки. Малкото тегло позволява тяхното по-удобно транспортиране и по-лесно поставяне. А това означава по-бърза работа. Да не говорим, че с помощта на гипсокартона се избягва шпакловката, при която в помещението се събира голямо количество влага. А и плоскостите позволяват повърхностите да станат равни и гладки.

Гипсокартонът е пожароустойчив материал. Картонът, който съдържат модулите, е изолиран и в него не прониква въздух, така че на практика материалът не се запалва.

Както стана дума по-горе, гипсът има способността да „диша” и затова въздухът в помещенията се регулира, като не се дава възможност да се получава конденз.

С гипсокартон може да се работи на практика целогодишно. И при работа остават значително по-малко отпадъци, което улеснява чистенето и извозването. И не се налага предварителна обработка на материала. А още едно предимство на гипсокартона е, че спомага за по-добрата звукоизолация.

Днес производителите разработват все по-усъвършенствани вариации на гипсокартона, в зависимост от конкретните нужди. Предлагат се варианти с по-високо ниво на пожаро-, влаго- или шумоустойчивост.

„Стефан Вълев” ЕООД е компания, която държи особено на качеството на предлаганите продукти. Затова предлагаме системите от гипсокартон на немската фирма KNAUF – един от световните лидери в тази област.