Кой е типът покрив за мен?

В студените снежни месеци и напролет, когато започват топенето и валежите, често проблемите в покрива излизат наяве. Течове, разместени и счупени керемиди, лоша изолация, която става причина за ниската енергийна ефективност на сградата. За съжаление понякога си даваме сметка, че има как „шапката“ на нашият дом да ни служи по-добре едва тогава, когато тя ни предаде. За щастие обаче специалистите в областта на строителството предлагат достатъчно решения за всички. Вече ви запознахме с някои основни стъпки в ремонта на покрива в една от предните ни статии, а в тази ще погледнем по-отблизо различните възможности, които имате в избора на покривна система.

Всъщност, за да изберете какъв тип покрив е най-подходящ за вашият случай, трябва да се запознаете с предимствата на всеки един. Говорейки за конструкция и функционалност, съществуват два основни типа: топъл и студен. Нека ги разгледаме по-обстойно!

Топъл покрив

Или наричан още „единичен“ е специфичен с това, че съдържа една носеща конструкция и всички елементи са разположени върху нея. Особеностите на този тип система се отнасят предимно до начините за отвеждане на влагата. При определени обстоятелства тя може да бъде значителна като количество и да нанесе съответните щети: достигайки водоплътните пластове в студените зони на покрива, тази влага кондензира и при критични температури замръзва, което води до повреди в елементите на покрива и на покривката (най-вече в топлоизолацията). За да се избегне достъпът на вътрешна влага до тези места и да се запази суха топлоизолацията, под нея се поставя непрекъсната пароизолация. Обикновено тя представлява мушама или фолио, заковани или залепени към основата (понякога и двете). Този детайл не изключва поставянето на допълнителен хидоризолационен пласт под покривката, т.е върху топлоизолацията. В някои случаи този горен хидоризолационен слой има двойно действие и осигурява на покрива защита както срещу външна, така и срещу вътрешна влага.

От гледна точка на разход за материали, тук той е значително по-малък. През зимата конструкцията е топла, повърхността температурата винаги е над нулата, този тип система може да се прилага при сграда с големи подпорни разстояния. При ремонт обаче трябва да се заменят и други здрави слоеве, а при залепена хидроизолация трудно се откриват дефектите.

Студен покрив

Съответно, познат още като „двоен“ покрив стъпва на две носещи конструкции, като топлоизолацията и хидроизолацията са на две различни нива, за да може пространството между тях да се вентилира и така температурата на покривния материал е близка до тази на околната среда през всички сезони на годината.

Това пространство между двете конструкции е неотопляемо и то ни помага да се справим с влагата и водните пари, идващи от сградата (от готвене, от банята, дори от дишането на хората и т.н. ) или внесени при самото строителство (т.нар. "строителна влага"). Налага се тази влага да бъде изведена навън, но това не може да стане през покривката на покрива, тъй като по условия тя е водоплътна. Защо? Ето най-често срещаните проблеми, които може да създаде:

- при ниски външни температури, влагата прави конденз по долната повърхност на покривката;

- наличната влага мокри топлоизолацията и намалява нейната ефективност, а освен това увеличава теглото ѝ;

- в случай че конструкция и части от покривката са от дърво или други органични материали, влагата стимулира процесите на гниене и разпад;

- стават причина за образуването на мухъл и плесени.

Вентилацията на пространството под покривката ограничава нагряването на покривния материал от слънчевото греене с цел да намали опасността от прегряване и от температурни напрежения в него, а освен това подобрява микроклимата на помещенията на последния етаж.

През зимата топлината се движи винаги отдолу нагоре и независимо колко добре е изолиран таванът, винаги има загуба на топлина. При липса на вентилация топлината на сградата разтопява снега в контакта му с керемидите. Така се получава водна възглавница и снегът се свлича, като засяда в улуците или пада през тях надолу, създавайки опасност от контузии на хора или нанасяне на материални щети. Заседналият сняг при стрехата води до образуването на висулки. Вентилацията и правилно изграденото снегозадържане осигуряват устойчиво оставане на снега на покрива. При слънчево греене снегът се топи повърхностно и се оттича през улуците.

При теч през покривното покритие, независимо каква е причината за това (счупена керемида от паднало дърво или предмет, или разместена от бурята керемида) двойната скара осигурява безпрепятствено оттичане на проникналата вода към стрехата и предпазва под покривното пространство от щети.

При авария, студеният покрив осигурява по-лесен и по-надежден ремонт поради разделянето на топлоизолацията и хидроизолацията. Материалите за топлоизолацията могат да се избират според техните топлотехнически качества без да се съобразяваме с механичните им характеристики. Както и топлия покрив обаче, при залепена хидроизолация трудно се откриват дефектите, а цената е по-висока, заради по-големия разход на материали.

Съществуват още много специфики, които трябва да имате предвид, когато планирате основен ремонт на покрива. Покривите Bramac, които ще откриете при нас са само част производителите, на които се доверяваме в избора на партньори. Вижте отговори на най-често задаваните въпроси по темата и заповядайте да зададете своите при нас, нашите консултанти ще ви очакват!